Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 09/09/1962 Добрич, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valentin.ivanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Независими
  член 26/05/2011 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Австралия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - САЩ
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/09/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно високата цена на питейната вода в област Добрич.
  Отговорено в зала на 18/09/2009.
  09/10/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разкриването на полицейски участъци в общините - Добричка, с.Карапелит и с.Топола - община Каварна.
  Отговорено в зала на 09/10/2009.
  30/10/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно информация за възобновената работа на МВР във връзка с безследно изчезналите хора от област Добрич.
  Отговорено в зала на 30/10/2009.
  20/11/2009
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно резултата от предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите във връзка със заплащане към подизпълнителите по проект воден цикъл в гр. Балчик по програма ИСПА.
  Отговорено в зала на 20/11/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения при осъществяване на проект, финансиран по програма ИСПА на ЕС, довели до ощетяване на старозагорски фирми с над 1 млн.лв. и на държавната хазна над 2.5 млн.лв.
  Отговорено в зала на 04/12/2009.
  16/04/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно усложненото положение на морския бряг в с. Кранево, общ. Балчик.
  Писмен отговор на 16/04/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно предприемане на мерки за избягване затруднения в работата на Търговския регистър през 2010 г. с оглед предвижданото натоварване през периода на подаване на годишни финансови отчети и последващото изтичане на срока за пререгистрация, съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър.
  Отговорено в зала на 02/07/2010.
  08/07/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно придобиване на българско гражданство по произход на семейство Здравески.
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  03/02/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на питейната вода в обл. Добрич.
  Писмен отговор на 03/02/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разрушенията по крайбрежието в с. Кранево, общ. Балчик.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  08/06/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Решение на Конституционния съд за отмяна на текст от Закона за местните данъци и такси, касаещ хотелиерските услуги.
  Отговорено в зала на 08/06/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно документите и декларациите, във връзка с разпределянето на държавната субсидия за политическите партии.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно създаденото гражданско недоволство в гр. Балчик срещу ръководството на СУ "Св.Климент Охридски" относно стопанисването на Двореца и Ботаническата градина.
  Отговорено в зала на 01/06/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разрушенията по крайбрежието в с. Кранево, община Балчик.
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно гладната стачка на дългогодишния директор на спортното училище в гр. Перник и оказвания му натиск да напусне заеманата длъжност "директор".
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проекта на Закон за закрила на детето.
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно скандален търг за добив на дървесина на стойност няколко милиона лева, организиран от Южноцентрално горско предприятие.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бъдещето на ВиК дружествата в България, в това число и ВиК Добрич.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно данни от Глобалния Алианс за защита на детското здраве и естественото хранене в България.
  Писмен отговор на 12/10/2012.
  25/01/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно активизиране и образуване на най-мащабното и опасно в Република България свлачище в района на нос Екрене.
  Писмен отговор на 25/01/2013.
  18/01/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на язовирите в област Велико Търново.
  Писмен отговор на 18/01/2013.
  25/01/2013
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно закупуването и прилагането на ваксина срещу рак на шийката на матката за 12-годишни момичета.
  Писмен отговор на 25/01/2013.
  25/01/2013
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно отношението на лекарите към пациентите в здравните заведения.
  Писмен отговор на 25/01/2013.
  15/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконно събиране на нотариални актове от ВиК - Добрич.
  Писмен отговор на 15/02/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС