Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
  ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
  • Дата на раждане : 22/08/1971 Лом, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: fidosova@gbg.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  зам.-председател на ПГ 14/07/2009 - 27/07/2009
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  съпредседател на ПГ 28/07/2009 - 09/02/2011
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  зам.-председател на ПГ 09/02/2011 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  председател 29/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Беларус
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Ирландия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Сърбия
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  22/10/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно участието на "БИ ЕС - 80"ЕООД, ЕИК 131076730, ф.д. № 4029/2003 г. по описа на Софийски градски съд в процедури за възлагане на обществени поръчки.
  Писмен отговор на 22/10/2010.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС