Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
  ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
  • Дата на раждане : 08/09/1958 Велико Търново, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Научна степен/академична длъжност: доктор;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: yanaki.stoilov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 29/07/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/11/2009
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнението на договора за приватизация на "Дунав" АД - Лом.
  Отговорено в зала на 27/11/2009.
  22/01/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизплатени средства на земеделски производители - животновъди от област Монтана.
  Отговорено в зала на 22/01/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на мост по пътя Враца-Вършец-Берковица.
  Писмен отговор на 21/05/2010.
  11/06/2010
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерки за стимулиране на икономическия растеж и преодоляване на икономическата криза.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  28/05/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за намаляване на безработицата в област Монтана.
  Отговорено в зала на 28/05/2010.
  18/06/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно оповестяване на информация за резултатите от матурите чрез частен мобилен оператор.
  Отговорено в зала на 18/06/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на кейовата стена по брега на р. Дунав при гр. Лом.
  Отговорено в зала на 09/07/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно изразени намерения за участие на Република България в системата за противоракетна отбрана.
  Отговорено в зала на 09/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътя Берковица - София през прохода "Петрохан".
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно увеличаване на бюджета за здравеопазване.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно съдействие от страна на Световната банка за използване на средства по оперативни програми на Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно създаване на Териториална дирекция на НАП в Монтана.
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  21/01/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  04/02/2011
  Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно опасността от фалити на общински болници.
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно действията на правителството за провеждане на свободни и честни избори през 2011 г.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно използваните критерии и процедури, по които министерствата, другите държавни ведомства и търговските дружества с преобладаващо държавно участие избират обслужващите ги търговски банки.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допълване на приоритетите за изграждане на пътища с общоевропейско и национално значение с тунел през прохода "Петрохан".
  Отговорено в зала на 18/02/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно злоупотреби при заявяване на земи за получаване на субсидии и защита на дребните собственици на земеделски земи.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно значителното нарастване на престъпността в Северозападна България.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно медицинската помощ на гражданите в общините.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проблеми във финансирането на комплексните онкологични центрове.
  Отговорено в зала на 13/05/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно регистрирането на лица като земеделски производители и отказ за подпомагане на схемите и мерките за директните плащания в землището на село Благово - община Монтана.
  Писмен отговор на 03/06/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана.
  Отговорено в зала на 22/07/2011.
  29/07/2011
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно прехвърлени 1,4 млрд.лв. от НЗОК към фискалния резерв.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  02/09/2011
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно провеждане на конкурс за генерален консул на Република България в Шанхай.
  Писмен отговор на 02/09/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно зачестилите посегателства върху вилни и селски имоти около градовете Монтана и Лом.
  Отговорено в зала на 04/11/2011.
  25/11/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Монтана.
  Отговорено в зала на 25/11/2011.
  09/12/2011
  Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно решаване на проблемите в спешната медицинска помощ.
  Отговорено в зала на 09/12/2011.
  27/01/2012
  Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011".
  Отговорено в зала на 27/01/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно неизплатени възнаграждения на бивши служители в мина "Чипровец" ЕАД - в несъстоятелност.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  03/02/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно промяна на транспортната схема на пътническите влакове.
  Писмен отговор на 03/02/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно заплащаните от гражданите банкови такси за преводи към бюджета.
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно въвеждане на задължителни правила за избор на обслужваща банка от държавните ведомства.
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом.
  Отговорено в зала на 18/05/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя през прохода Петрохан.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от пътя Враца - Вършец.
  Отговорено в зала на 19/10/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проверката на подписка за организиране на национален референдум.
  Отговорено в зала на 28/09/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сключени договори с Министерството на околната среда и водите в периода септември 2009 г. - септември 2012 г.
  Писмен отговор на 21/09/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажбата на земи от Държавния поземлен фонд.
  Писмен отговор на 21/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно противоречиво прилагане на Закона за водите.
  Отговорено в зала на 23/11/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проверка на подписката за провеждане на национален референдум с въпрос: Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка "Белене".
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обезщетяване на бивши собственици на земи, попадащи в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно българската позиция по политиката на Европейския съюз за сближаване.
  Отговорено в зала на 07/12/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС