Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
  ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
  • Дата на раждане : 02/06/1957 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: G.Anastasov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Кипър
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  28/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Медицинския университет в Плевен.
  Отговорено в зала на 28/05/2010.
  19/03/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност.
  Отговорено в зала на 19/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно ниво на компетентност на Клиничната лаборатория в МБАЛ "Кнежа" ЕООД.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  02/09/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно крепостта в гр. Хисаря.
  Отговорено в зала на 02/09/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно некоректни документи.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  02/09/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно нарушени здравни права.
  Отговорено в зала на 02/09/2011.
  02/12/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно реализиране правата на обвиняемите и техните защитници да се запознават с делото във фазата на досъдебното производство, когато разследването се извършва от органите на Министерството на вътрешните работи.
  Писмен отговор на 02/12/2011.
  06/04/2012
  Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно нарушение на конституционното право за българско гражданство.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  22/06/2012
  Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно концесионните договори и спазването на поетите ангажименти от концесионерите.
  Отговорено в зала на 22/06/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС