Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
  РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
  • Дата на раждане : 23/06/1961 Плевен, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: rumen.petkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Азербайджан
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Румъния
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  09/10/2009
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно участие на Будимир Куйович в телевизионно предаване.
  Писмен отговор на 09/10/2009.
  16/10/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагане на политиката, свързана със заявените ангажименти за ново административно-териториално деление на Република България.
  Отговорено в зала на 16/10/2009.
  30/10/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно засекретяването на трасета на автомагистрали в България.
  Отговорено в зала на 30/10/2009.
  26/02/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изискана справка от МВР в периода август 2005 - април 2008 г..
  Писмен отговор на 26/02/2010.
  26/02/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно доклад /справка/ до ръководството на МВР през периода август 2005 - юли 2007 г..
  Писмен отговор на 26/02/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно липса на решение за избор на управителен и контролен орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  Отговорено в зала на 14/05/2010.
  28/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Медицинския университет в Плевен.
  Отговорено в зала на 28/05/2010.
  11/06/2010
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по отношение на финансиране на общините - от държавния бюджет и заемни средства.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  18/06/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно информирането на министъра на финансите от кмета на община Плевен за поемане на общински дълг през 2010 г.
  Отговорено в зала на 18/06/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отводнително-напоителна система "Беленската низина".
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  01/10/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно незаконно закриване на три паралелки във Вечерна гимназия "Хр. Смирненски", гр. Пловдив.
  Отговорено в зала на 01/10/2010.
  11/02/2011
  Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура".
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно ниво на компетентност на Клиничната лаборатория в МБАЛ "Кнежа" ЕООД.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на МБАЛ Кнежа.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно актуална информация относно апортирания в капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД имот в местността "Военно поделение".
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно инцидент със служител на Регионална дирекция "Гранична полиция" - гр. Бургас.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно използване на деца от детски градини в предизборна кампания.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  10/06/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно използване на деца от училища и детски градини в предизборна кампания.
  Отговорено в зала на 10/06/2011.
  17/06/2011
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно бягството от летище София на арестуван български гражданин в Република Кипър.
  Отговорено в зала на 17/06/2011.
  08/07/2011
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно контрабандата на цигари и кражби на данъчни постъпления чрез ДДС измами.
  Отговорено в зала на 08/07/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно щетите на транспортни фирми през изтеклия туристически сезон.
  Отговорено в зала на 16/09/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно щетите за хотелски и ресторантьорски комплекси през изтеклия туристически сезон.
  Отговорено в зала на 16/09/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на проект по Оперативна програма "Околна среда и води".
  Отговорено в зала на 30/09/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно участие на служители от културни институции от Плевен в политически митинг на СДС.
  Отговорено в зала на 30/09/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно серия от кражби в Народното читалище "Митко Лаков 1903" с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен.
  Писмен отговор на 04/11/2011.
  02/12/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно търговия с наливен алкохол по пазари и магазини в страната.
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно загубите на туристическия бранш от последиците с липсата на ток и вода в курортните комплекси.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бедствената ситуация, породена от липсата на електроенергия през последните дни.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  02/03/2012
  Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно закриване на дипломатически представителства на Република България в чужбина.
  Писмен отговор на 02/03/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно последица от наводнението на 01.06.2008 г. в с. Комарево "Горната махала", община Долна Митрополия.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен.
  Писмен отговор на 06/07/2012.
  06/07/2012
  Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката в сектор Туризъм.
  Писмен отговор на 06/07/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Писмен отговор на 12/10/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно инцидент с т.нар. чужденци - определени чрез средствата за масова информация като французи, състоял се на 16.10.2012 г. в землището на с. Коиловци, община Плевен.
  Писмен отговор на 16/11/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно инцидент с т.нар. чужденци, определени чрез средствата за масова информация като французи, състоял се на 16.10.2012 г. в землището на с. Коиловци, общ. Плевен.
  Писмен отговор на 16/11/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно перспективите пред туристическата дестинация с. Коиловци, общ. Плевен.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  18/01/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в пътната мрежа на Плевенска област.
  Писмен отговор на 18/01/2013.
  21/12/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно прикриване на инцидент с простреляно дете на яз. Копринка.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  18/01/2013
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно лечението на чужди граждани след инцидента в село Коиловци.
  Отговорено в зала на 18/01/2013.
  15/02/2013
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно неправомерни действия от страна на и.д. директора на Сатиричния театър "Алеко Константинов".
  Писмен отговор на 15/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно извършени записи с участието на музиканти от Плевенската филхармония и норвежки изпълнители.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС