Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
  ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
  • Дата на раждане : 18/09/1964 с. Радовец, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: hristina.yancheva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Китай
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/12/2009
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно усвояването на средствата, предвидени в меморандума за разбирателство за изпълнението на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство между Република България, като страна бенефициент и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия - страни от Европейската асоциация за свободна търговия, в размер на 21 500 000 Евро..
  Писмен отговор на 04/12/2009.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС