Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ
  ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ
  • Дата на раждане : 12/09/1947 Плевен, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tsvetan.kostov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/11/2009
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно създаване на стандарти за монтиране на антени за мобилни оператори в населени места.
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  12/02/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изграждане на Единна информационна система за търсене и предлагане на работа.
  Писмен отговор на 12/02/2010.
  05/03/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно предвиждане за размера на безработицата през 2010 г.
  Отговорено в зала на 05/03/2010.
  11/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането в системата на спешната медицинска помощ.
  Писмен отговор на 11/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно реализиране на проекта "За достоен живот" по Оперативна програма "Човешки ресурси".
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно участие на деца от детски градини и училища в инициативи, популялизиращи политически партии и техни представители.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно проверки, осъществявани от дирекция "Инспекция по труда" - Плевен, през месец юни тази година.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  10/02/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения.
  Писмен отговор на 10/02/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения.
  Писмен отговор на 10/02/2012.
  02/03/2012
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние и кадровата обезпеченост на спешната медицинска помощ.
  Писмен отговор на 02/03/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС