Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
  ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 14/10/1953 Пловдив, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: z.georgiev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/12/2009
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно провеждането на конкурс за назначаване на началник на Инспектората по образование - гр. Пловдив и причините за неговото анулиране.
  Отговорено в зала на 11/12/2009.
  12/03/2010
  Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за финансирането на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение.
  Отговорено в зала на 12/03/2010.
  23/04/2010
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно състоянието на Интендантско обслужване ЕАД - цех Пловдив и политиката на Министерството на отбраната за перспективното развитие на дружеството.
  Отговорено в зала на 23/04/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекта за водоснабдяване на гр. Пловдив и прилежащите общини от каскада "Въча".
  Писмен отговор на 14/05/2010.
  28/05/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ограничаването на обхвата на лицата, участващи в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Личен асистент".
  Отговорено в зала на 28/05/2010.
  18/06/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно осъществяване на контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители от страна на Министерството на правосъдието.
  Отговорено в зала на 18/06/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на министерството и предприеманите действия при жалби на граждани за търсене на съдействие от органите на МВР.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансиране на обектите "Депото за твърди битови отпадъци" с. Цалапица и "Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци" гр.Пловдив.
  Отговорено в зала на 17/09/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно предложение за отмяната на разпореждане № 2136 от 10 декември 1960 г. на МС.
  Писмен отговор на 17/09/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно заем на община Пловдив от ЕБВР.
  Писмен отговор на 17/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно възможността за преотстъпване на част от данъка върху доходите на физическите лица на общините.
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  01/10/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно незаконно закриване на три паралелки във Вечерна гимназия "Хр. Смирненски", гр. Пловдив.
  Отговорено в зала на 01/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разходите за топлоенергия на пловдивските потребители през следващия отоплителен сезон.
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действия на Министерството на вътрешните работи за връщане на обсебено имущество на собственик.
  Писмен отговор на 05/11/2010.
  05/11/2010
  Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта спрямо дейността по "Отбранително мобилизационна подготовка".
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  19/11/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно резултати от назначена от министъра на правосъдието проверка на частен съдебен изпълнител.
  Писмен отговор на 19/11/2010.
  26/11/2010
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно възможността за разсрочено плащане на дължими наеми от служители на Министерството на отбраната.
  Писмен отговор на 26/11/2010.
  11/03/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно дейността на Национална агенция " Музика" ЕООД през 2010 г.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно позицията на Министерството на здравеопазването за увеличаване на капиталовия дял на държавата в " МБАЛ - Пловдив" - АД.
  Отговорено в зала на 18/02/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно молба за гражданство от Талал Халил, подадена в МП с вх.№737/23.02.2010 г.
  Писмен отговор на 18/02/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно 30-милионен заем на община Пловдив за реконструкция на 300 вътрешноквартални улици и пространства.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно измененията и допълненията на Наредба № 38, влязла в сила от 01.01.2011 г., и изискванията на НЗОК за провеждане на перорално хормонално лечение на пациенти с онкологично заболяване.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовото състояние на Национален компенсационен жилищен фонд.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно готовността на Министерството на образованието, младежта и науката да инициира законодателни промени, които уреждат платен студентски стаж.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно работата на Смесената комисия по нерешените въпроси между Република България и Република Турция по имуществените и социалните теми.
  Писмен отговор на 20/05/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекта за водоснабдяване на гр. Пловдив и прилежащите общини от каскада "Въча".
  Писмен отговор на 03/06/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно недопустимо забавяне от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
  Писмен отговор на 27/05/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор".
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно уволненение на служители от Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Пловдив.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно мерки, които ще бъдат предприети спрямо директора на Регионален инспекторат по образованието - Пловдив.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно назначаване на директор на ОУ "В. и К. Тютюнджян" - гр.Пловдив, без необходимия ценз.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно уволнението на г-жа Марияна Генчева, директор на ЕГ "Пловдив".
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  14/10/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно преобразуване на Българо-руско съвместно предприятие"Автоелектроника" в акционерно дружество по Търговския закон на Република България.
  Отговорено в зала на 14/10/2011.
  20/01/2012
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещото функциониране на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Петров Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив.
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно действия на заместник-директор на УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД - Пловдив доц. д-р Жанет Грудева.
  Писмен отговор на 24/02/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно дейностите за осъществяване на държавната политика от страна на МИЕТ за производство и потребление на топлинна енергия от възобновяеми източници.
  Писмен отговор на 10/02/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно нарушения на Наредба № 47 /8.09.2010 г.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно квотното разпределение на дървесината за продажби чрез стоковите борси в страната.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно скъпоструващ медикамент Мирцера.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно обявен конкурс по Закона за обществените поръчки за изпълнение на проект по Оперативна програма "Административен капацитет".
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно спазването на Кодекса на труда в Интендантско обслужване ЕАД София, клон Калофер, цех Пловдив.
  Отговорено в зала на 27/04/2012.
  11/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно поддържането на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно използване на строителни материали за АМ "Тракия" Лот 3, доставени от обект без разрешение за ползване на строежа.
  Отговорено в зала на 06/07/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно оценяването и одобряването на учебно помагало за часа на класа "Спазвам правилата", учебна тетрадка за 1, 2, 3, и 4-ти клас.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно обезщетенията на българските бежанци от Източна Тракия и Мала Азия.
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажбата на земи от Държавния поземлен фонд срещу компенсаторни записи.
  Писмен отговор на 21/09/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно строителството на интермодалния терминал на Драгоман.
  Отговорено в зала на 23/11/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно работата на Смесената комисия по нерешените въпроси между Република България и Република Турция по имуществените и социалните теми.
  Писмен отговор на 02/11/2012.
  15/02/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно защита правата на работници и служители от некоректни работодатели.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  01/02/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно каскада "Горна Арда".
  Писмен отговор на 01/02/2013.
  25/01/2013
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно регионалните центрове за трансфузионна хематология.
  Писмен отговор на 25/01/2013.
  21/12/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно нарушение на режима за опазване на исторически зелени площи Централна градска част Пловдив.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  08/03/2013
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.
  Отговорено в зала на 08/03/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прокопаване на тунел под прохода Троян - Кърнаре, в Стара планина.
  Отговорено в зала на 08/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно кампания за набиране на кандидати за доброволния резерв.
  Отговорено в зала на 01/03/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно ценообразуването на електроенергията, произведена по високоефективен комбиниран начин, от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
  Писмен отговор на 08/03/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно има ли оказан политически натиск върху директори на териториални дирекции на НАП.
  Отговорено в зала на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС