Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
  КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
  • Дата на раждане : 07/01/1985 Бургас, България
  • Професия: журналист;
  • Езици: английски;френски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kalina.krumova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Независими
  член 30/11/2011 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Финландия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  02/10/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизплатени плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
  Отговорено в зала на 02/10/2009.
  09/10/2009
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно зачестилите случаи на телефонни измами.
  Отговорено в зала на 09/10/2009.
  30/10/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно начисляването на неконсумирана от жителите на с. Тополчане-Сливенско, питейна вода и поставянето на съответните граждани в неравностойно положение.
  Отговорено в зала на 30/10/2009.
  20/11/2009
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно насърчаването на раждаемостта сред държавните служителки в страната.
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  27/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно избора на станции и хотели, където ТЕЦ Марица Изток 2 изпращат служителите си.
  Отговорено в зала на 27/11/2009.
  27/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно назначаването на нови служители в ТЕЦ Марица Изток 2.
  Отговорено в зала на 27/11/2009.
  27/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансови измами с обществени поръчки в Мини Марица Изток 2.
  Отговорено в зала на 27/11/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за насърчаване на раждаемостта в страната.
  Отговорено в зала на 04/12/2009.
  12/03/2010
  Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно помощните училища в страната и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката към тях.
  Отговорено в зала на 12/03/2010.
  12/03/2010
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно обновяване на фондовете на библиотеките в страната.
  Отговорено в зала на 12/03/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблемите на живущите във Вилна зона гр. Сливен с ВиК в града.
  Отговорено в зала на 14/05/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно ремонт на улиците в гр. Сливен.
  Отговорено в зала на 14/05/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно 12-годишната родилка Кортеза Михайлова от гр Сливен.
  Писмен отговор на 02/07/2010.
  02/07/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно мерките на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване високия брой пътно-транспортни произшествия в разгара на летния сезон.
  Отговорено в зала на 02/07/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно издаването на разрешетилни за ловно оръжие в гр. Котел и околните села.
  Писмен отговор на 02/07/2010.
  30/07/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно финансови злоупотреби на Министерството на бедствията и авариите по време на управлението на тройната коалиция.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  17/09/2010
  Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преобладаващите турски радиостанции по българското Черноморие.
  Отговорено в зала на 17/09/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изнасилено от роми 16-годишно момче в с. Ковачите, общ. Сливен.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно турски радиостанции, с преобладаващо излъчване в Република България.
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитацията и реконструкцията на пътя Твърдица - Елена.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ромското гето в гр. Сливен - кв. Надежда.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  21/01/2011
  Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно събаряне на незаконни постройки на територията на страната.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  28/01/2011
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно бедственото положение в Перник и Дупница и затваряне на пътя София - Кулата, поради усложнена метереологична обстановка.
  Отговорено в зала на 28/01/2011.
  20/05/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно уведомителни писма за санкции за мери и пасища.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  01/04/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ситуацията с разпространението на шап у нас и последствията за българските фермери (2 въпроса на същата тема са зададени от народния представител Пенко Атанасов и народните представители Стоян Гюзелев, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Галина Милева, Иван Алексиев и Вяра Петрова).
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  20/05/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продължаващо поголовно изсичане на горите у нас.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно отбивка на новия лот на магистрала "Тракия" Стара Загора - Карнобат.
  Отговорено в зала на 16/09/2011.
  30/09/2011
  Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно програми за финансиране, изграждане и ремонт на второкласни и третокласни пътища.
  Отговорено в зала на 30/09/2011.
  23/03/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно сигнали за злоупотреби в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - селище Качулка, с. Бяла, община Сливен.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  27/04/2012
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно зачестилите случаи на убити и ранени пешеходци при пътно-транспортни произшествия и политиката на Министерството на вътрешните работи в тази насока.
  Отговорено в зала на 27/04/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно прекратен проект за водния сектор на гр. Сливен и последиците от това.
  Отговорено в зала на 18/05/2012.
  22/06/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно достъпа на инвалиди до здравните служби в малките населени места.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС