Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
  КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 08/11/1961 Сливен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kdimitrov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 29/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Грузия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Кипър
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/02/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно вложени парични средства на държавни предприятия в банки.
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  05/03/2010
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно разпореждане с военни имоти през управленския мандат на тройната коалиция.
  Отговорено в зала на 05/03/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно резултати от интеграцията на информационните системи на НАП и Агенция "Митници".
  Отговорено в зала на 21/05/2010.
  16/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно средствата на НЗОК в БНБ /т.н. преходен остатък/ като част от фискалния резерв към 31.05.2010 г./.
  Писмен отговор на 16/07/2010.
  16/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно събираемостта на здравните вноски към 31.05.2010 г..
  Писмен отговор на 16/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно събираемостта на здравно-осигурителните вноски по чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  03/12/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно писмо № 92-00-142/31.5.2010г. за извършване на цялостна проверка на дейността на търговско дружество "ВИК" ООД - Сливен с управител Никола Тодоров Терзиев за периода 2006 г. - 2010 г.
  Писмен отговор на 03/12/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр.Сливен.
  Отговорено в зала на 10/12/2010.
  11/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно направено възражение от жители на с. Крушаре, община Сливен, във връзка с разпределение ползването на мерите и пасищата в селото.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  25/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно възможността в България да бъде инсталирана апаратура "Кибер нож" за лечение на тумори на труднодостъпни места.
  Писмен отговор на 25/02/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно неодобреното финансиране на проектно предложение с регистрационен № ВG 161РД003 - 2.1.06-0107 "Старт на нова икономическа дейност" във "В и К строй" ЕООД, подадено по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG 161РО003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане на употребата на наркотични вещества.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнението на чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно засилване общественото недоволство и усложняване на криминогенната обстановка в с. Сотиря и вилна зона "Изток" -община Сливен.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  15/04/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на средствата по мярка "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони.
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно извеждане на сечи в местностите "Гунчов кайнак", "Калинка" и източните склонове на Стидовска планина, намираща се на територията на Природен парк "Сините камъни".
  Отговорено в зала на 30/09/2011.
  07/10/2011
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно канализация на с. Жельо Войвода, общ. Сливен, подобект: канализационна мрежа - І-ви етап /северен район/- първи приоритет.
  Отговорено в зала на 07/10/2011.
  09/12/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно работата на Националния съвет за защита на потребителите.
  Отговорено в зала на 09/12/2011.
  17/02/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незавършване строителството и въвеждане в експлоатация на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен.
  Отговорено в зала на 17/02/2012.
  02/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разходите по свързването на касови апарати с НАП.
  Отговорено в зала на 02/03/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения.
  Писмен отговор на 10/02/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения.
  Писмен отговор на 10/02/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно средствата във Фонда за безопасност на движението и закупуването на камери /снимачни устройства/ за контрол на скоростта.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно подготвяните от правителството промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, т.е. в т. н. Сребърен фонд.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  16/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приходите от ДДС за 2011 г.
  Писмен отговор на 16/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изграждането на гранична санитарна преграда между Република България и Република Турция.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно облагане с ДДС на дарителски SМS - съобщения/телефонни номера.
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  11/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно допускани нарушения на Закона за лечебните растения от директорите в държавните предприятия, назначени по чл. 163 от Закона за горите.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел.
  Отговорено в зала на 06/07/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно образувалите се трайни деформации по асфалтовата настилка на път № 5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново.
  Отговорено в зала на 06/07/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно планирано въвеждане на нови изисквания за преводаческите агенции в България.
  Отговорено в зала на 15/06/2012.
  13/07/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен.
  Отговорено в зала на 13/07/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно таксите, които заплащат гражданите на търговските банки за преводи към държавния бюджет.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно сигнал и проверка за нарушение в Дирекция на музеите в гр. Копривщица.
  Отговорено в зала на 05/10/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно процедура за промяна предназначението на гори и земи от Изпълнителна агенция по горите, необходима за изграждане на напорен водоем с хлораторно, основен елемент от обект "Водоснабдяване на селищно образувание - Кироолу, гр. Сливен".
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  30/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отмяната на крайградския пътнически влак № 30251, тръгващ от гр.Тулово за гр.Зимница.
  Отговорено в зала на 30/11/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно контрола на търговските везни на пазарите.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  18/01/2013
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно признаването на гроздовата ракия от Европейския съюз за чисто българска напитка.
  Отговорено в зала на 18/01/2013.
  18/01/2013
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно възможността народните читалища да получат допълнителна субсидия от преизпълнените приходи от НАП и Митниците за 2012 г.
  Отговорено в зала на 18/01/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС