Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 053-04-19 16/07/2020
ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация 053-04-19 16/07/2020
Законопроект за допълнение на Кодекс за социално осигуряване 054-01-73 15/07/2020 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;МИЛЕН МИХОВ;ДЕАН СТАНЧЕВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;БОРИС БОРИСОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;
Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията 054-01-72 14/07/2020 ЕВГЕНИ БУДИНОВ;РАДОСЛАВА ЧЕКАНСКА;ЕМИЛИЯ СТАНЕВА-МИЛКОВА;АСЯ ПЕЕВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги 054-01-71 14/07/2020 СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА;КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА;РУМЕН ГЕНОВ;РАЛИЦА ДОБРЕВА;ДИМИТЪР ГЕЧЕВ;ЕМИЛ ТОНЧЕВ;ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност 054-01-70 10/07/2020 ИРЕНА ДИМОВА;МАРИЯ БЕЛОВА;ДИМИТЪР ГЕЧЕВ;АНДРИАН РАЙКОВ;АЛТИМИР АДАМОВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;
Законопроект за изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение 054-01-69 10/07/2020 КОРНЕЛИЯ НИНОВА;ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;КРИСТИНА СИДОРОВА;АНТОН КУТЕВ;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 054-01-68 10/07/2020 ВЕЖДИ РАШИДОВ;
Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс 054-01-67 10/07/2020 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;БОРИС БОРИСОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;МИЛЕН МИХОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 054-01-66 10/07/2020 ПЕТЪР ПЕТРОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;БОРИС БОРИСОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;