Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз 102-02-5 26/02/2021 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел 102-02-4 26/02/2021 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано на 30 юни 2019 г. в Ханой 102-02-3 26/02/2021 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми 102-01-18 26/02/2021 Министерски съвет
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги 154-01-17 25/02/2021 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;ДЕАН СТАНЧЕВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;БОРИС БОРИСОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия 102-01-17 24/02/2021 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 102-01-16 23/02/2021 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи 102-01-15 19/02/2021 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 102-01-14 19/02/2021 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 102-02-2 19/02/2021 Министерски съвет