Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 002-01-32 03/08/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България 002-01-31 30/07/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 054-01-84 30/07/2020 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 054-01-83 30/07/2020 СТЕФАН АПОСТОЛОВ;ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА;МИЛЕНА ДАМЯНОВА;СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА;ГЕОРГИ ДИНЕВ;ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ;ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ;ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ;
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда 054-01-82 30/07/2020 ЮЛИАН АНГЕЛОВ;МИЛЕН МИХОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС БОРИСОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;СТОЯН БОЖИНОВ;ДЕАН СТАНЧЕВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 002-02-12 30/07/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 054-01-81 29/07/2020 ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;БОРЯНА ГЕОРГИЕВА;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;ЕЛЕНА АНГЕЛИНИНА;ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;ЕЛЕНА ПЕШЕВА;ПЛАМЕН ХРИСТОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 054-01-80 29/07/2020 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;БОРИСЛАВ БОРИСОВ;ВЕНКА СТОЯНОВА;ЕМИЛ ТОНЧЕВ;ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;КРАСИМИР СЪБЕВ;РУМЕН ГЕНОВ;ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;
Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси 054-01-79 29/07/2020 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ДЕАН СТАНЧЕВ;СТОЯН БОЖИНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;БОРИС БОРИСОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;МИЛЕН МИХОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;
Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи 054-01-78 28/07/2020 ПЛАМЕН НУНЕВ;КРАСИМИР ЦИПОВ;ВАЛЕНТИН РАДЕВ;МАНОИЛ МАНЕВ;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;ПЛАМЕН ПЕТРОВ;ТАНЯ ПЕТРОВА;КОНСТАНТИН ПОПОВ;МАРИЯ ИЛИЕВА;