Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда 002-01-45 18/09/2020 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург 002-02-16 11/09/2020 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията 002-02-15 11/09/2020 Министерски съвет
Законопроект за виното и спиртните напитки 002-01-44 11/09/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите 054-01-90 10/09/2020 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения 054-01-89 10/09/2020 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост 054-01-88 04/09/2020 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;МАРИЯ БЕЛОВА;АНДРИАН РАЙКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 054-01-87 03/09/2020 МАНОИЛ МАНЕВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;ПЛАМЕН НУНЕВ;КРАСИМИР ЦИПОВ;
Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. 002-01-43 03/09/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 002-01-42 03/09/2020 Министерски съвет