Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците 054-01-109 02/12/2020 КРАСИМИР ЯНКОВ;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;ЧАВДАР ВЕЛИНОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;
Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 002-02-21 30/11/2020 Министерски съвет
Законопроект за трюфелите 054-01-108 27/11/2020 АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ДЕАН СТАНЧЕВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;МИЛЕН МИХОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;
Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 054-01-107 27/11/2020 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия 002-01-68 27/11/2020 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане 002-02-20 27/11/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 054-01-106 27/11/2020 МЕНДА СТОЯНОВА;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;МАРИЯ ИЛИЕВА;ИРЕНА ДИМОВА;КРАСЕН КРЪСТЕВ;ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 054-01-105 13/11/2020 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 054-01-104 13/11/2020 КРАСИМИР ЦИПОВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;АСЯ ПЕЕВА;ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 054-01-103 11/11/2020 ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ;ДИМИТЪР ПЕТРОВ;РАДОСТИН ТАНЕВ;ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА;ДАНИЕЛА МАЛЕШКОВА;СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ;СТАНИСЛАВ ПОПОВ;