Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити - сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма "УРБАКТ II"
002-02-27
16/07/2010
Трета сесия
приет
27/07/2010
брой 62/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 27/07/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/07/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/07/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 27/07/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала