Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за държавния служител
002-01-46
31/05/2010
Трета сесия
приет
17/09/2010
брой 77/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/06/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/06/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/09/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/09/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала