Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество "ИНТЕРРЕГ IVC"
002-02-33
13/09/2010
Четвърта сесия
приет
29/09/2010
брой 80/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 29/09/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/09/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/09/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/09/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала