Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г."
102-02-6
02/03/2011
Пета сесия
приет
24/03/2011
брой 28/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 24/03/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 24/03/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 24/03/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 24/03/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала