Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
102-01-21
28/03/2011
Пета сесия
приет
25/05/2011
брой 43/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 04/05/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/05/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/05/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/05/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала