Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест
102-01-30
18/05/2011
Шеста сесия
приет
06/07/2011
брой 55/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 08/06/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/06/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/07/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/07/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала