Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия
102-02-22
19/09/2011
Седма сесия
приет
17/11/2011
брой 95/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/11/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/11/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/11/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/11/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала