Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
102-01-70
31/10/2011
Седма сесия
приет
29/02/2012
брой 21/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/11/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/11/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/02/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/02/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала