Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
102-01-76
16/11/2011
Седма сесия
приет
12/04/2012
брой 32/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/12/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/12/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/03/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/04/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала