Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG
102-02-28
17/11/2011
Седма сесия
приет
14/12/2011
брой 102/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/11/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/11/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/12/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала