Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
202-01-21
06/04/2012
Осма сесия
приет
27/06/2012
брой 50/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 10/05/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 10/05/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/06/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/06/2012 - приет(зала второ гласуване)
  • 15/06/2012 - наложено вето(вето президент)
  • 27/06/2012 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 27/06/2012 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала