Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
202-01-23
11/04/2012
Осма сесия
приет
28/02/2013
брой 27/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/07/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/07/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/02/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/02/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала