Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото
202-02-23
15/06/2012
Девета сесия
приет
13/07/2012
брой 57/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/07/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/07/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/07/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/07/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала