Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
202-01-54
12/09/2012
Десета сесия
приет
13/02/2013
брой 16/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 12/10/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/10/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/11/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/11/2012 - приет(зала второ гласуване)
  • 13/12/2012 - наложено вето(вето президент)
  • 11/01/2013 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 11/01/2013 - оспорени текстове(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала