Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ № CCI:2007CB16IPO006 и на Протокола за изменението му
202-02-29
25/09/2012
Десета сесия
приет
18/10/2012
брой 84/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/10/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/10/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/10/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/10/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала