Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
202-01-66
23/10/2012
Десета сесия
приет
18/12/2012
брой 103/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/11/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/11/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/12/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/12/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала