Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните
254-01-102
25/10/2012
Десета сесия
приет
11/12/2012
брой 102/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/11/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/11/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/12/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/12/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала