Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие
202-02-36
15/12/2012
Десета сесия
приет
12/03/2013
брой 30/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 12/03/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/03/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/03/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/03/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала