Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИ на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
  2. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
353-20-8
05/06/2013
Първа сесия
приет
20/06/2013
брой 57/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 20/06/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/06/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала