Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС
302-02-4
07/06/2013
Първа сесия
приет
13/06/2013
брой 54/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/06/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/06/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/06/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/06/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала