Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
302-02-5
21/06/2013
Първа сесия
приет
10/07/2013
брой 65/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 10/07/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 10/07/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/07/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 10/07/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала