Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за защита на растенията
302-01-10
31/07/2013
Първа сесия
приет
10/07/2014
брой 61/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 10/10/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 10/10/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 04/06/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/07/2014 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала