Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена
302-02-12
09/09/2013
Втора сесия
приет
03/10/2013
брой 91/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 03/10/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 03/10/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 03/10/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 03/10/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала