Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
354-01-69
25/10/2013
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 05/11/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/11/2013 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала