Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати
402-02-4
04/03/2014
Трета сесия
приет
19/03/2014
брой 30/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 19/03/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/03/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/03/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/03/2014 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала