Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз
402-02-5
21/03/2014
Трета сесия
приет
09/04/2014
брой 35/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/04/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/04/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/04/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/04/2014 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала