Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Кlosters Beteiligungsgesellschaft mbH" - Кемпен, Германия
402-02-8
11/12/2014
Първа сесия
приет
17/12/2014
брой 107/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/12/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/12/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/12/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/12/2014 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала