Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA
502-02-2
06/02/2015
Втора сесия
приет
11/06/2015
брой 47/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/04/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/04/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/06/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/06/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала