Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване"
554-01-48
11/03/2015
Втора сесия
приет
01/10/2015
брой 79/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване"
Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване"
Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване"
Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност
  • Входящ номер: 554-04-189
  • Дата: 17/06/2015
  • Вносители:
  • Документи:
Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване"
Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване"
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 20/05/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/05/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 01/10/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/10/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала