Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
553-01-35
29/04/2015
Трета сесия
приет
21/05/2015
брой 41/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/05/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/05/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала