Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
554-01-107
29/05/2015
Трета сесия
приет
14/12/2016
брой 103/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/02/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/02/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/12/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2016 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 14/12/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала