Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
502-01-66
05/08/2015
Четвърта сесия
приет
10/12/2015
брой 101/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/10/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/10/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 10/12/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/12/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала