Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
553-09-27
01/12/2015
Четвърта сесия
приет
19/02/2016
брой 17/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ЗИД на Закона за висшето образование
ЗИД на Закона за висшето образование
ЗИД на Закона за висшето образование
ЗИД на Закона за висшето образование
ЗИД на Закона за висшето образование
ЗИД на Закона за висшето образование
ЗИД на Закона за висшето образование
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/02/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/02/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала