Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос
802-02-26
06/11/2018
Четвърта сесия
приет
23/11/2018
брой 101/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 14/11/2018 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 23/11/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/11/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 23/11/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 23/11/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/11/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала