Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.)
802-02-27
26/11/2018
Пета сесия
приет
25/01/2019
брой 12/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 25/01/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/01/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/01/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 25/01/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 25/01/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/01/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала