Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията
854-01-86
28/11/2018
Четвърта сесия
приет
19/12/2018
брой 1/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 17/12/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията
Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията
Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/12/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/12/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/12/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/12/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/12/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/12/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала