Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за социалните услуги
802-01-57
11/12/2018
Пета сесия
приет
07/03/2019
брой 24/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 25/01/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за социалните услуги
Законопроект за социалните услуги
Законопроект за социалните услуги
Законопроект за социалните услуги
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала