Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
954-01-7
12/02/2019
Шеста сесия
приет
27/03/2019
брой 29/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 19/03/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала